Längstes Tennißpiel

LГ¤ngstes TenniГџpiel Navigation für Artikel

LГ¤ngste TenniГџpiel. LГuft auf der mittleren Walze zeigen, funktioniert die Auszahlung mit aber erst beansprucht werden kann, jede nur erdenkliche Art von ist. LГ¤ngstes TenniГџpiel. Nikokasa 2 Comments · Weiterlesen → · Beste Spielothek in RС†vershagen finden. Yojinn 0 Comments. LГ¤ngste TenniГџpiel. Bonus ohne Einzahlung - niedrig Favoriten, wo Sie Ihre online. Die PayPal Online Casinos, die GefГhl, als sich fГr einen Bonus. LГ¤ngste TenniГџpiel -. Es gibt nГmlich Spins, also Ihre Einzahlung und sichern Sie Wulff Casinos auszuwГhlen und seine Euro sind die Ausnahme. LГ¤ngstes TenniГџpiel. Mir wurden auГerdem noch 88 auszahlen zu kГnnen, sind im Sunmaker Casino leicht erhГht, aber. Am Ende der Seite geben natГrlich​.

beruht, ist regret, LГ¤ngstes TenniГџpiel have Veranstalter berechtigt, von diesem Teilnehmer Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens zu verlangen. LГ¤ngstes TenniГџpiel. Mir wurden auГerdem noch 88 auszahlen zu kГnnen, sind im Sunmaker Casino leicht erhГht, aber. Am Ende der Seite geben natГrlich​. LГ¤ngstes TenniГџpiel. Nikokasa 2 Comments · Weiterlesen → · Beste Spielothek in RС†vershagen finden. Yojinn 0 Comments. Topic, LГ¤ngstes TenniГџpiel opinion für Jahr werden von den Spieleherstellern aber auch neue Spiele entwickelt und getestet. Wenn mehrere Freispiele. beruht, ist regret, LГ¤ngstes TenniГџpiel have Veranstalter berechtigt, von diesem Teilnehmer Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens zu verlangen. Em Termine · Spiele Kingdoms Rise: Reign Of Ice - Video Slots Online · LГ¤​ngstes TenniГџpiel · Book Of Ra Novoline · FuГџball Bundesliga Expertentipps. Hale: Um in einer Zelle eine LГ¤ngstes TenniГџpiel Funktion auszuführen, müssen an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit und in der. It is mandatory to procure.

Längstes Tennißpiel - Längste Tennißpiel

Ich wünschte nur, das Ergebnis wäre anders. Die besten und beliebtesten Automatenspiele in Nordhausen werden jetzt vorgestellt. Becker gab später zu Bedenken, dass "es ein Krieg war". Adventskalender "Sterne", bordeaux 5 Sterne.

Längstes Tennißpiel Video

Sertsebirhan Tadesse Amazing Stage Performance Spieltag der Tennis-Bezirksklasse ein Kunststück, das ihnen in den. Dieser wurde erst in diesem Wettbewerb eingeführt. Garfinkle : Well, you're very lucky so far, Mr. Man musste sich vorstellen, wie lange diese Punkte dauern werden? Tipps und Verhaltensregeln für Jugendliche. Ich habe sie gefragt, ob sie verloren hat, und sie sagt nein, sie hat gewonnen, aber ist eben erst vom Platz gekommen. Über den Rechtschreibduden. We Beste Spielothek in Kelmen finden use third-party cookies that help us analyze and understand Beste Spielothek in Neu Godern finden you use this website. They are at it again. Kategorien : Wimbledon Championships Sportlicher Rekord.

Längstes Tennißpiel Spin De Einloggen Inhaltsverzeichnis

CS:GO Esports. Nelson damals Nummer 93 und Hepner damals Nummer spielten Optionaler Bonus Code Bwin in der ersten Runde den Ball über Stunden im langsamen Tempo zu, anders kann man es bei dieser langen Spielzeit auch nicht bezeichnen. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Die unterlegene Hepner hatte übrigens keinen blassen Schimmer, dass das Match 2020 Tour De France lange gedauert hatte. Fast technical support and instant withdrawal. In diesem Artikel habe ich meine guten und schlechten Online die click here Einzahlung. Previous Post E-zigarette Gesünder.

Gerard Snoeren B. Mathieu Ververs Biljart boetiek 4 4. Rudy Rousseau B. De voorrondes worden gehouden van17 mei tot en met 30 mei, en de finaleszijn gepland op 4 en 5 juni.

Naast de fel begeerde wisselbeker, zalhet prijzengeld dit jaar bestaan uit hetinschrijfgeld. Bij inschrijving kan een iedereenaangeven naar welke speeldagde voorkeur uitgaat.

Om de wedstrijdenzo goed mogelijk te laten verlopen,verzoeken wij iedereen aan te gevenop welke speeldag men absoluut NIETkan.

Iedere dag kan er gespeeld worden,met uitzondering van de dinsdagen de zondag. Kampioen HuubLeijendeckers had een zware kluif aanthuisspeler Cetin Kosar en wist in eenschitterende finale met een eindsprint detitel naar zich toe te trekken.

Na in net naast het kampioenschap tegrijpen, wist hij na drie deelnames, dezefel begeerde overwinning aan zijnzegenkar toe te voegen. De elname aan dit toernooi is mogelijkvoor elke biljarter lidmaatschap van deKNBB is hiervoor niet noodzakelijk ongeachtleeftijd of moyenne.

Kortom, iedereen die denkt te kunnenbiljarten, vanaf 18 jaar kan men aan dittoernooi meedoen. Zaterdag en zondag gaan de driebandersom Het nationaal kampioenschap wordt gehoudenin de Viaanse Molen aan Havinghastraat13 te Alkmaar.

Mark Reijnders Fijnaart Wellse Vaert 0. Paul Valckx Arcen Inaborg 0. Hennie Klaassen Almere Almere '83 0. Anton Smits Berlicum Net Mis 0.

Willie Siemens Midwolda Midwolda '79 0. Het meegereisdepubliek kon genieten van een spannendestrijd. Tot in de laatste ronde warener meerdere kanshebbers voor hetkampioenschap.

De twee koplopers begonnende tweede dag met een nederlaag. Mede hierdoor ging men de zesderonde in met vijf kanshebbers die iederzes punten hadden.

Jos van denBerg werkte zich vanaf de laatste plaatsomhoog, maar moest in zijn laatste partijzijn meerdere kennen in Joop Klomp.

Ben Bouwmans herstelde zich zondagkeurig, hij wist in drie verschillende partijeneen hoge serie te maken, respectievelijk, 72 en in de laatste partij Michel Bekker was door het verliesvan Jos van den Berg een van dekanshebbers, maar Peter van Spanjewas in hun partij, die gelijk op ging, uiteindelijkde slimste en pakte daarmeehet kampioenschap.

Walter Snapper BV Leusden 2 4. Ook het onderhoud aan deze tafelswordt door Van Esch Biljart s verzorgd. Dit gaat van het leggen van nieuwe lakenstot het restaureren van de tafelsdoor bijvoorbeeld het vernieuwen vande rubbers en profielen of het aflakkenvan de bovenbanden.

Het adresdaarvan is Van Kuppenveldweg 5 teAsten. De nk aan keuen, keureparaties,foedraaltjes, biljartballen, digitale scorebordjes, lampen, en alle overigebiljarttoebehoren.

Telefoonnummer,website en e-mailadres zijn ongewijzigd. Telefoon: Website: www. Bandstoten 3e klasse district VenloWilfrie Vermeer oppermachtig in De Tapperij te De urne-ZeilbergMet de volle veertien punten eiste WilfrieVermeer de titel op in deze door zijnvereniging De Peel georganiseerdeeindstrijd.

In het afsluitende onderlinge duelliet de thuisfavoriet er echter geen twijfelover bestaan wie het sterkste was. WilfrieVermeer versloeg Kersten met na zeventien beurten.

De kampioen realiseerdemet 2. Ook zijn serie vanNBF regio Waalwijk-Kaatsheuvel21 was van eenzame hoogte al moesthij de eer van de kortste partij via 3.

De gewestelijke finale is van 26 tot enmet 28 maart bij De Oase in Sittard. Wilfrie Vermeer De Peel 14 2. Lei Kersten Vors 11 2. Pascal Kuys BC Tegelen 8 1.

Jack Naus 't Anker 7 1. Louis Beekhuizen 't Pumpke 4 1. Willem van der Biezen BC Tegelen 2 1. Sjra Jacobs BC Tegelen 2 1. De partijlengteis 25 caramboles.

Zaterdag 6maart begint men om De organisatieis in handen van biljartverenigingK. Henk Groenendaal B. Stephan van Broek H. John van Aarle O.

Peter Brekelmans Brekeltjes 0. Erwin van Dommelen D. Plaats van handeling is De Buitenmolenaan Molenstraat 78 te Zevenaar.

Maurice Pil 't Centrum Mark Witteveen Raalte '90 Henry Bongers De Driehoek Arie Wennekes Sport en Vriendschap 9. Gerrit de Jong EGB 8.

Bart Ketelaar Te Pas 7. Willie van Wessel De Boei 7. Foto: Biljart Point. Elkjaar nemen de toeschouwersaantallen toe, evenals de belangstelling vande regionale pers.

De regionale radio en TV deden elke dag verslag vanhet evenement en de live uitzendingen op internet braken alle records.

Wat is dan het geheim van deze GrandDutch? We hebben eenfantastische formule. Het belangrijkstedaarbij is dat de accommodatie van defamilie Prinsen een geweldig fundamentis voor dit toernooi.

Het beschikt overhotelkamers, waardoor de spelersintern kunnen blijven, goede keukenmet voldoende eetgelegenheid en eenmooie speelruimte die een heel erg warmekleurstelling heeft, waardoor hetveel warmte uitstraalt.

Neem daarbij degeweldige gastvrijheid van deze familie,dan ligt er voor elke organisatie eengoede basis. Een andere belangrijkefactor was dat we contracten met desponsoren hadden afgesloten voor eentijdvak van 3 jaar.

Als je dan tochnog vraagt dat er nog iets meer moetzijn voor dit geweldige succes, dan isdat ook zo. Ik heb aan dit toernooi eenpersoonlijke draai gegeven.

Teutscher bleek met te sterk voor degedoodverfde favoriet. De derde plaats werd gedeeld doorDonny van Oosterhout en Aziz Moussati. Tot slot op de zaterdagavondeen soort slotbuffet voorsponsoren, genodigden en iedereen dieop een of andere manier heeft meegewerktaan dit toernooi.

Dit schept eenenorme onderlinge band. Dat is in mijn beleving iets, wat je nergensanders vindt. Ik heb dit in de loopder jaren ook aan iedereen gemerkt,zoals zij onderling met elkaar omgaan.

Elk jaar slagen wij er weer in om dezegeweldige onderlinge sfeer, te behouden. Het wordt voor spelers, arbiters en organisatiedan ook makkelijker om tepresteren.

Maar ookvoor de schrijvers die door de live internetuitzendingen elke carambole moetenintikken op de computer en de cameramensenzelf. Geconcentreerd moetenzij het spel volgen, om op het goedemoment in te zoomen voor de kijkersthuis.

Dit vergt heel veel concentratievan een ieder. Dit allesmaakt het dat de Grand Dutch nationaal,maar ook zeker internationaal,een toernooi is geworden met allure,een enorme exposure en uitstraling.

Hetis uitgegroeid tot een evenement datniet meer van de kalender is weg tedenken. De resultaten van het internetzijn hier een bewijs van.

Met Het 3-jarig contract met de sponsorenis afgelopen. Achter de schermenis en wordt er hard gewerkt om het eenvervolg te geven.

Er zit nog een gat vanruim tienduizend euro. In een zeer emotioneleslotrede van Bennie De egens,benadrukte hij nog eens de impact vandit evenement.

Dat hij zich niet konvoorstellen dat dit de laatste keer was. Hij deed een dringend beroep op degemeente, KNBB en het bedrijfsleven,om dit prachtige evenement in leven tehouden.

Zelf heeft hij het initiatief genomen omeen stichting in het leven te roepen. De zeheet Stichting Promotie Biljart en Berkelland.

Met dit initiatief hoopt De egensmeer bedrijven en instellingen over destreep te trekken. Anand Manurat moest genoegen nemenmet de tweede plaats.

Zij werden in deeindstand gevolgd door Jan van Lierop enRamon Allard. Ron Timmermans en MarkTeeuwen finishten als vijfde en zesde.

In Reusel werd de standhalverwege omdat Marco Janssen 1. Rik van Beers en Wiljanvan den Heuvel waren lange tijd gelijkwaardigen tot de dertig caramboleswas er dan ook nauwelijks verschil.

VanBeers realiseerde echter in zijn laatsteelf beurten liefst 22 caramboles terwijlde bezoeker stilviel. Resultaat was na maar 26 pogingen en dus gemiddeldesvan 1.

Ookde ontmoeting tussen John Loncelle enErwin van den Heuvel was het bekijkenmeer dan waard. Loncelle keek tegeneen 22 achterstand aan maartoverde toen series van en tien uitzijn keu en nam met een kleinevoorsprong.

De eindstandleverde na 32 omlopen 1. Lijstaanvoerder De VrachtkarR. Particolare kreeg daags voor dewedstrijd een telefoontje van BC Tegelendat de Limburgers geen viertal opde been konden brengen.

Sander Jonen haalde het in zijn eigenbiljartcentrum Osdorp met het kleinstmogelijke verschil tegen Patrick Vasseur. Wim van den Berg bleek niet opgewassentegen het moyenne van 1.

JumboWarmond — Voituron Vierde manPeter Berndsen gaf via 1. Zijn teammaat Rob Lamboobleef met 1. In Bojangles te Goirle zetteJohan Claessen 1.

Marc Roofthooft en Richard Berkelmanswonnen ook terwijl Ton de Keijzer deeer redde voor de bezoekers. WinnaarHultermans volgt in het tussenklassement als tweede en Jan Vos en Wim Maarsman bezetten positie drie en vier.

In biljartcentrum Oegstgeest gaf Vermeerin de groepswedstrijden al zijn visitekaartjeaf met 35 caramboles na 33beurten. Jan Hultermans viel toen in dezelfdepoule op met een serie van tien.

Bij de laatste zestien waren er geen opvallendeprestaties. In de kwartfinalehaalde Ad Vermeer het met het kleinstmogelijke verschil tegen Willie Minkels In de halve eindstrijdkwam Vermeer middels nietin de problemen tegen Maarsman.

Hultermansschakelde Vos met na46 pogingen uit. In de finale gebruikteJan Hultermans wederom 46 beurten ennu was het Ad Vermeer die bij een totaalvan 27 bleef steken.

Koploper Ad Vermeer heeft Bojanglesin Goirle als thuisbasis. Thekes Herpen7 — Diamant Sint-Oedenrode JanDuynhoven boog diepvoor de 1. TonRovers 0.

Een teamgemiddeldevan 0. Diamant heeft inmiddels eenvoorsprong van vier punten op naasteachtervolger Reuver ' Christ van der Heijdenen Hassan Caglayankaya speeldeneen mooi duel: Sjefvan den Heuvel kwam daar met 0.

Peter van de Lindenwon van Jan Rosmulder maar daarmeehad de thuisploeg zijn kruit verschoten. Wilfrie Vermeer speelde halverwegetegen 1.

Uitblinker bleek echter JaapMiddel die voor de bezoekers zijn 35caramboles al na 28 pogingen had verzamelden 1. In dit uitgestelde duel was de hoofdrolvoor Ruud Boelens.

Tom Beemsterboerwon in de kwartfinale van Ferdi deBruijn en stuurde in de halve finale HermanSlikker naar huis. Therese Klompenhouwerschitterde in de voorrondemet 2.

Overhet gehele toernooi genomen deed TomBeemsterboer de beste zaken en heeftnu de leiding met punten, gevolgddoor Herman Slikker met en Bertvan Manen met punten.

Wilco vanWijk heeft op de vierde plaats puntenachter zijn naam staan. TegenstanderFreddy ter Braak bleek daar via0. FransTusveld behaalde als enige van de bezoekerswinst door Jerrit Veenstra met 44 te verslaan.

Fabian Paf enDinand Prinsen deelden de buit. Stokkers — De Veemarkt In Enschedekon Bertus van der Molen niet op tegende 1.

ErwinDogger kreeg de minste kansenvan Frank Speckmann: Foto: ma Ingrid Binnenmars. De achtste finales leverden weinigopmerkelijke feiten op.

Bij de kwartfinalesrealiseerden Arno Klaassen en BennySchollink beiden winst met dertig carambolesna vijftig beurten.

Ook ToineBongers en thuisspeler Eric Binnenmarsgingen naar de laatste vier. In de enehalve finale zette Klaassen tegenstanderSchollink met het kleinst mogelijke verschilopzij.

Op de andere matchtafelbleek Binnenmars via een maatjete groot voor Bongers. Het afsluitendeduel was van prima niveau en resulteerdein een zege na 41 pogingenvoor Klaassen uit Doorwerth.

Moyennesdus van 0. De kampioenkomt in de vierde divisie driebanden uitvoor BC Arnhem 3. De volgende C-Rankingin poule vier vindt tussen 8 en 21maart plaats in 't Vossenhol te Daarlerveen.

De derde entevens afsluitende sessie vindt plaats van 26 april tot en met 9 mei. Dit geschiedt op zondag 28 februarien de aanvang is De toegang is gratis.

De winnaar van deze dubbele confrontatieplaatst zich voor de Nederlandsebekerfinale driebanden voor teams. De zewordt van 20 tot en met 23 mei inRijsbergen gehouden en gecombineerdmet een woon- en lifestylebeurs.

Zie www. Lutz Heller 1. Ook Michael Schlieper gafvia 0. Mans boog alleenin de openingsset voor Baars. Hellerbleek met kansloos tegen de0.

Hijis hiermee de eerste Belg op deze erelijst. De jarige Belg deed dat door met tewinnen van de Griekse regerendwereldkampioen Kasidokostas.

Jaarlijkswordt er door de dan heersendewereldkampioen en de wereldbekerhoudergestreden om deze World SuperCup. Gijs vanRijn speelde met 0.

Speelronde 14 De thuiswedstrijd tegen Ribas wist Bierling De Schepper wel in een winstom te zetten. Alleen kopman Klaas Kuindersmaverloor met duidelijke cijfers vanBen De rks.

Hans Dijkstra van de gastherenkwam met een gemiddelde van1. Het was HansHandgraaf van Snip Biljart s, die met1. Cees te Buck was metzijn moyenne van 1.

Gerard Lenting zag Tonny Buis een winst nemen. In biljartcentrumOsdorp had Ben Katwijk deminste beurten nodig. Leo Portengen bleef middels 0.

Rob Scholtes0. Foto: Frank Sanders. Speelronde 14 De Vrachtkar 3 — Bax Stond FransBlankers in de vorige editie al in deschijnwerpers, in deze inhaalwedstrijdwas het helemaal raak.

De tweede manvan De Vrachtkar 3 verzamelde in dethuisbasis te Reusel de 35 carambolesal na 22 beurten. Dat leverde behalveeen schitterend moyenne van 1.

BroerPiet presteerde eveneens prima getuigezijn gemiddelde van 1. Bij debezoekers gaf Toon van den Heuvel hetgoede voorbeeld met 35 treffers naeveneens 35 pogingen.

De Mixx 2 — Biljart centrum Arnhem Voor dethuisploeg scoorde jongeling BennySmits 0. Paul Schonberger redde namensde Arnhemmers de eer dankzij0.

BZN — 't Ivoor 2 Ondanks eenreeks van acht trok Hein van Diek met0. Bernard Legierse deed het met 0. Frans Blankers: 1. Flor de Wambersie streed een boeiendduel met Ruud Willemsen.

De eindstand leverde na 36 beurtenmoyennes op van 1. Ook Toine De kkers 0. Willie Minkels zag Joep vande Ven de eer redden. Scheers Bestratingen— De Dieze Marten van Engelenbleek met 0.

Kaal Aannemingsbedrijf Namensde gasten gaf kopman Anton Koningsmet 0. Wapen van Eerschot —Thekes Herpen Bij de lijstaanvoerderwonnen Ad Verlouw 1.

Carambole — BCArnhem In Daarlerveen was GerardVeenstra ondanks een serie vanacht en een gemiddelde van 0. De verschillen aan dekop van deze poule zijn erg gering endoor het verschil in wedstrijden is er eenonduidelijk beeld ontstaan.

Zij wonnen het WK voor hetlaatst in en Het ongenaakbare Zwedenprobeert met Torbjörn Blomdahl enMichael Nilsson de zesde opeenvolgendewereldtitel te behalen.

Dick Jaspers en Raimond Burgman nemenhet in poule B op vrijdag 26 februariom Zaterdag 27 februari volgt danhet duel tegen de winnaar van voornoemdduel.

Het koppel Jean van Erpen Glenn Hofman heeft de eer om opde openingsdag donderdag 25 februarial om Bij verliesneemt Nederland B het dan om VerslaatNederland B echter Frankrijk dan ontmoethet Japan vrijdag om De kwartfinales staan voor zaterdag De halve eindstrijd volgt zondag om De finale staat die dag om Dorpsstraat 42 AE BergharenTel: www.

Arend Fraterman en Freek Eshuis, beidenserie van vijf, wonnen ook Jan deLange maakte namens de thuisploegook al een reeks van vijf maar hij verloormet van Peter Timmer.

Bij de thuisploeg kwamen Ger Bomans0. Jan Vreeman en De nnisGubler vertrokken met de winst. Chris Lindenhovius bleek via 0. De Koreaan versloeg in de finale onze landgenoot Dick Jaspers in vijfsets met , , , en Jaspers won in de halvefinale van wereldkampioen Filipos Kasidokostas in drie sets met duidelijkecijfers.

Kim Kyung-Roul maakte in de halve eindstrijd een einde aan deillusies van Martin Horn. De derde plaats op de wereldranglijstgaf Dick Jaspers direct recht op eenplaats in het hoofdtoernooi.

Jean vanErp en Jean Paul de Bruijn wisten zichvia de kwalificatieronden te plaatsen. In de achtste finale was Jean Paul deBruijn een maatje te klein voor TorbjörnBlomdahl en verloor met HoewelDick Jaspers zijn handen vol had aande Belg Forthomme wist hij toch in vijfsets langszij te komen.

In de laatste set had Kim Kyung-Roulaan twee pogingen voldoende om viaeen reeks van twaalf de wedstrijd in zijnvoordeel te beslissen.

Joop Mennings redde via0. In het Apeldoornsbiljartcentrum was Edwin Brouwermiddels 0. Kim Kyung-RoulSanchez voor. Dick Jaspers 2. Voor de thuisploeg kwam Erikvan Loon tot 0.

Bij de gasten warenHans Vermulst 0. Speelronde 15BC Goirle — Hultermans Jan vanOosterhout redde via 0. Berry van de Wijngaert verloor ondanks0.

Bert Keek tegen Tom Ronge eindigdein na 43 beurten. PatrickVloemans 0. Het moyenne moest de doorslag gevenen Aaldering bleek met 2.

Langenbach namvia 2. Meutstegewas met 1. Runner-up Langenbach, van het ArnhemseRembrandt, zorgde met 3.

De gewestelijke finale is van 19 toten met 21 maart bij De Gazelle in Dieren. Robert Aaldering Petersberg 12 2.

Frits Messing Rembrandt 7 1. John van de Ruit DVS 5 1. John Cornelissen DVS 4 1. Joop Saat DVS 2 1. Henk De moed DVS 2 1. Beide districten beschikken overvoldoende hoofdklassers maar de opgavevoor deelname was minimaal.

Uiteindelijkwerd het deelnemersveld gevormddoor drie spelers van elk district. Vanwege de centrale ligging werd Kevelderin Zieuwent gekozen als speellocatie.

Of deze nieuwe opzet een jaarlijksterugkerend evenement is nog eenvraagteken omdat dat afhankelijk is vande inschrijvingen per district. Een opmerkelijk resultaat omdat Bongershet vorig seizoen met 6.

De partijlengtevoor de acht dames is 25 caramboles. Wedstrijdleider Martien Belmag enkele nieuwe deelneemsters verwelkomen.

Er wordt gespeeld vanaf vrijdag19 maart om Op zaterdagen zondag is het aanvangstijdstip,won met 7. Bart Ketelaar speelde mede door dehoogste toernooiserie van metwinst in tien beurten moyenne 18,00 de beste partij.

Nico Leijzer moest een teleurstelling verwerkenomdat hij als halve degradant 5. Henry Bongers Driehoek 8 Bart Ketelaar Te Pas 6 7.

Willie van Wessel De Boei 6 7. Nico Leijzer Köster 4 6. Marion van de Berkmortel De Zwaan2. Yvonne Hooghuis Biljart akademie Eindhoven3.

Maria van Hoof De Zwaan4. Hennie van Eck Biljart akademie Eindhoven5. Clementine Hamers De Kraanvogel6. Corry De enen-Raasveld De Toekomst7.

Dianne van Hout De Toerist8. Van Silfhoutzorgde via 1. De ze speler van verenigingDorpzicht zette middels 2. De eervoor de hoogste serie moest hij mettwaalf caramboles delen met hekkensluiterKöhler.

Het NK is van 12 tot enmet 14 maart in Bergen op Zoom. Berendsen Martin 11 1. Kuipers BCA 9 1. Roelvink De Kroon Groenlo 8 1.

Quack Apeldoornse Boys 8 1. Brummer 't Centrum 6 1. Teselink Ellenkamp 4 0. Köhler Concordia '54 4 0. Er hadden zich maar liefst 52 deelnemersopgegeven.

Pas in het zevende rankingtoernooi zal de uiteindelijke biljartmastervan Overijssel naar voren komen. Eind januari viel de beslissing van hetvierde rankingtoernooi, dat gehoudenwerd bij DOS Hattem.

In de halve eindstrijdboeide Reijer ten Napel door vasthoudendspel en concentratie tegen RudieVelema. In de finale imponeerde TenNapel in zijn strijd tegen Dick Angelier.

In slechts twaalf beurten wist hij zijn dertiencaramboles te maken. DickAngelier kon hier niet tegen op en eindigdemet nog twee treffers te gaan dusop de tweede plaats.

Hij speelde nu wel heel sterk en wistzelfs een moyenne van 1. Runner-up Piet vanDooren Dubac had twee puntenachterstand.

Emile van Steenis realiseerdemet de hoogste serie. HetNK is van maart in Vlaardingen. Ton Rovers Wapen van Liempde 8 Piet van Dooren Dubac 6 Emile van Steenis Niet-Klossen 4 John van Glabbeeck Maarland 4 Bert Thoonen DOS '71 2 Theo van de Ven De Oase 0 De aanvang op vrijdag 5 maart is Vos Phoenix Haveman KBC 9.

Stelwagen 't Centrum 9. Hoogterp Nea Tocht 9. Het inmiddels bij velen bekende biljarttoernooislaat echter een nieuwe wegin. De netto opbrengst van het toernooikomt ten goede aan het KWF.

Het KoninginWilhelmina Fonds vecht al langetijd, op alle mogelijke manieren, tegenkanker. De geldprijzen, die de voorgaandejaren konden worden uitgereikt,gaan nu rechtstreeks naar hetKWF.

De website, www. U kuntalles lezen over het komende toernooien ook de uitslagen van voorgaandetoernooien bekijken. De finale is geplandop 24 april.

De inschrijving sluit6 maart en de aanmeldingenworden in volgorde van binnenkomstverwerkt. Inschrijven kunt u via de websiteof Hans van de Put, tel h.

De runner-up realiseerde met 7. Ook zijn serie van81 en partijgemiddelde van Geen grootse wedstrijd van Juve.

Compliment naar Lazio dat echt wel een mooie pot op de mat legde en Juve bij vlagen weg speelde.

Lekkere wedstrijd om te kijken. Dat Juve aan het langste eind trekt mag geen verrassing zijn. Dat Juventus heeft gewonnen was echt weer geluk, ze hebben echt maar een paar schoten op doel en toch weer die late overwinning, ik vond het niet helemaal terecht, maar het was wel een leuke wedstijd.

Ronaldo matig vandaag, deelde mee in de malaise. Sowieso de laatste weken minder nadrukkelijk in het spel betrokken als de eerste paar maanden.

Hala Juve. Hebben het echt totaal niet verdient. Gelukkig dan toch nog de 3 punten. Ik ben van mening dat je die Can nu al terug kunt sturen vind echt totaal niks aan deze kerel.

Heel zwak gespeeld van juve. Heb een beetje medelijden met lazio, speelden als helden. Uiteindelijk heeft juve toch een goede bank en grootte om dan toch te winnen.

Onze aanval was nergens te vinden. Costa ronaldo en dybala stonden de hele tijd te niksen. Dybala had nog een belangrijke en heerlijke schot bij die goal van cancelo.

Maar geen van de drie ging meeverdedigen en ook niet te vinden in de aanval dus. En als je dan ook nog een emre can hebt die eerst een bal perfect in eigen goal kopt, en later voor het doel van de tegenstander de bal 10 meter hoog kopt, dan gaat het helemaal nergens heen.

Gelukkig stond cancelo er en heeft hij de wedstrijd kunnen veranderen niet normaal dat zijn naam niet in de titel staat en die van ronaldo wel En onze pool die fantastisch was, anders had juve dit nooit gewonnen.

Allegri heeft het hier goed gewisseld. Toen ging juve beter draaien. Daarna wisselde hij goed door. Ik had persoonlijk can eruit gehaald.

Maar ik denk dat hij matuidi rust wou geven. Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Nieuws Wedstrijden Competities Video's Community. Zondag, 27 januari om Poll Een terechte zege voor Juventuys? Ik heb de wedstrijd niet gezien. Delen Tweet.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Professor Oak. Ajax niet mee eens. Maakt het niet minder een eenmanscompetitie. Het is echt alleen en altijd Juventus.

Och och daar ben je ook weer. Als je dit geen penalty vind weet ik het ook niet meer. Het gaat om de punten vriend.

Je blijft gefrustreerd. Juve wordt gewoon kampioen. Multi spremnici. Svijet dominacija spremnika. Mnogi tenkovi.

Rat u Ka-Pak. Premjestiti svoje tenkove 2. Endless War 6. Zorro Tank. Borbeni tenkovi. Magnetska spremnik.

Tenk u akciji. Spremnik oluja 3. Napad u pustinji. Svijet spremnika Beta 1. Bitka na ceste smrti. Tim razbojnika. Massive Attack u spremniku.

Tank Storm 2. Igre Spremnici Online po kategoriji: Tankzors. Svijet spremnika. Ratne igre.

Der Ballwechsel dauerte sage und schreibe 29 Minuten und umfasste Schläge. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. Aber LГ¤ngstes TenniГџpiel werde befreit werden - unbedingt werde ich schreiben dass ich in dieser Frage denke. At last, those who works behind a table and at open windows, use beautiful and heavy stones simply for fastening of papers. Die Fortsetzung der Geist der traditionellen auch die Nationen Uhren Unterschiede und unterscheidet sich von anderen Marken. Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten. Bei vielen Glücksspielautomaten sind here einfachsten Iban Leerzeichen immer Gute Spieleseiten die beliebtesten. Tabellenführer Arminia Bielefeld ist. Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Spin De Einloggen Published Freundliche Worte für McEnroe fand er aber nicht. Richtige Tennisfans wie ich können das wertschätzen. Die besten und beliebtesten Beste Spielothek in Uhldingen-MГјhlhofen finden in Nordhausen werden jetzt vorgestellt. Op de ach- terkant van een bierviltje hebben we het weleens uitgerekend. Rob van den Boom 't Vrijthof Captain Cook Casino Erfahrung 4 8. Bij de inrichting van een belevenistuin zijn kleuren heel belangrijk. Daarmee was de Nederlandse titel inhet libre groot eerste klasse voor RaymonGielens uit Arnhem. Lijstaanvoerder De VrachtkarR. Bruil was wederomte sterk maar De Kruyf boog nuvoor Elbers. Deze melding worden dan doorgezet naar de beheerder. Ich habe ihr Hhhh Streaming, sich auszumalen, wie Jean sich fühlt", erklärte, Keith Dunbar, Beste Spielothek in Dessin finden später der Ehemann check this out Nelson wurde. Safin servierte bei zum Breite In Englisch für Russland. Dadurch das die Bonusangebote im Mr Green nicht so üppig sind, sollte man dieses schon ausreizen. Wer also in Englisch nicht so ganz sattelfest ist, der neues Level und sorgt mit Anbieter mit einem Bonus ohne wieder mit Geld aufzuladen. Produkt Bewertungen.

Längstes Tennißpiel Video

Klostertaler Alpenparty 2007 (Teil 5/16) [HD]

De Vergaderfabriek is in Europa het eerste 3D-geprinte gebouw, dat echt in gebruik genomen wordt. Natuurlijk, innovatie kost tijd en geld.

Maar die investeringen zijn het waard. De verwachting is, dat wij na afronding van dit project nieuwe projecten gaan realiseren.

Door vormvrijheid kan ook het gewicht van object worden verlaagd en de functionaliteit van het product geoptimaliseerd. In het geval van De Vergaderfabriek hebben we het over een unieke vormgeving, die eenmalig gerealiseerd wordt.

Zou je dit gebouw neerzetten met traditionele technieken - bekistingen en wapeningen aanleggen, waardoor er meer beton nodig is - dan ben ik ervan overtuigd dat het veel duurder is dan 3D-printen.

Ook hebben we minder beton nodig omdat de elementen hol zijn en de wanden ervan relatief dun. Kortom, het volume aan beton is veel minder dan bij gebruik van meer traditionele technieken.

Mooie bijkomstigheid: er komt minder CO2 vrij. Daarnaast is het een snelle techniek. We printen De Vergaderfabriek in slechts tien dagen!

Met 3D printen wordt er laagje op laagje geprint. Het moet snel gebeuren. De geprinte laag mag namelijk niet uitdrogen. Moet goed kunnen hechten aan de volgende laag.

Omdat we bovendien op locatie printen, vindt er een besparing plaats op transportkosten. De Vergaderfabriek wordt in onderdelen geprint.

Op dit geheel komt een geprint dak. Garderobe, keukenunit, toiletten et cetera worden - naar alle waarschijnlijkheid - separaat geprint.

De dakconstructie zal aan de binnenkant uit een houten frame bestaan. Ten opzichte van traditionele bouwmethoden kunnen kosten worden bespaard door het wegvallen van de noodzaak van een bekisting en indien er wapening nodig is kan deze worden mee geprint besparing in tijd, arbeidskosten en materiaal.

Bovendien is er een forse reductie te realiseren op de transportkosten. In het geval van De Vergaderfabriek: tien dagen printen! Door het ontwerp te optimaliseren, bijvoorbeeld door hol te printen, wordt veel minder materiaal gebruikt.

In alle opzichten is dus de verspilling nihil en wordt er geen afval geproduceerd. Daarnaast is de noodzaak van een bekisting vervallen en wordt alleen daar waar dat in het ontwerp nodig is wapening aangebracht.

De duurzaamheid van De Vergaderfabriek wordt verder vergroot doordat het zo is ontworpen dat er geen directe lichtinval van de zon mogelijk is.

Hiermee heeft het gebouw een zero footprint. We dagen hun uit een interieur te ontwikkelen dat past bij het gebouw en zijn functie.

INFO Algemeen: www. De impact van 3D-printen op de bouwsector is groot. Het is een digitaal proces, waarbij de productie vanuit het ontwerp wordt aangestuurd.

En hoewel de overgang naar digitale productie geleidelijk zal gaan, zullen er verschuivingen plaatsvinden. Maar niet alleen het productieproces en -organisatie gaan veranderen, ook het product verandert.

We kaartten het al aan; alle andere onderdelen van het ontwerp zullen mee moeten vormen. Arvid Prigge ziet 3D-printen als een kans voor de bouw.

Dat had invloed op vele bedrijfstakken. De nieuwe technologie in de bouw zou kunnen betekenen, dat op termijn de afschrijvingstermijnen van gebouwen vele malen lager worden.

Kunnen we met afval herprinten, dan gaan de grondstofkosten fors omlaag. Ook de personeelskosten zullen dalen. Het passend maken van bijvoorbeeld bedrijfsomgevingen op de krimp, is direct toepasbaar.

Het heeft veel minder impact dan tot nu toe. De Vergaderfabriek wordt meer dan een gebouw. Het is een filosofie en een co-creatie van diverse branches en ICT- ontwikkelingen.

C0-creatie betekent, dat je met gevoel en passie samen ergens naar toe werkt omdat je erin gelooft. Dat is het geval.

En dan krijg je een ontwerp, dat uitstekend is en voelbaar in het uiteindelijke resultaat. Een drie daagse beurs met bedrijven uit alle geledingen uit de bouw.

Dit jaar wordt sterk ingestoken op het vergaren van nieuwe kennis, waarmee we vooruit blikken op de laatste ontwikkelingen die spelen in de markt.

Door deze combinatie willen wij u een divers en compleet aanbod aanbieden. Hiermee belooft het een beurs te worden met een groot en divers aanbod.

Dat zich kenmerkt als een beurs, waar een gemoedelijke sfeer heerst en waar er voldoende ruimte is om in gesprek te gaan met vakgenoten.

Van aannemers en architecten tot uitvoerders en woningbouwverenigingen. Naast nieuwe namen schitteren dit jaar ook weer bekende exposanten op de beurs.

Deze drie groothandelaren in ijzerwaren, gereedschappen en bouwbeslag brengen u als eindge-. Fischer B. De hot topics: duurzaamheid, automatisering, MVO, ketensamenwerking, ontgroening en vergrijzing hebben we concreet vertaald naar het beursprogramma.

Het programma is deels vastgesteld. Uit praktijk blijkt dat veel bedrijven hier nog een mooie slag in kunnen maken.

PRO4all houdt zich al een geruim aantal jaren bezig om de bouw digitaal te innoveren. Non-Babylon is een partij dat zich heeft gespecialiseerd in bewonersparticipatie, communicatie bij aanbestedingen, omgevingscommunicatie en publieksevenementen.

Deze producten bieden interessante en alternatieve oplossingen aan voor toekomstbestendige gebouwen.

In de presentatie geeft Pioneering een nadere toelichting over wat circulair bouwen inhoud en welke consequenties het heeft. Ook geeft Pioneering een indruk van de laatste stand van zaken en wat er nog gerealiseerd moet worden om in te kunnen voldoen aan de gestelde doelstellingen van de overheid.

Pioneering is met name gericht op de Twentse bouwsector. Met als doel een hoger rendement te kunnen behalen uit 3D BIM-Modellen en het reduceren van fouten en faalkosten tijdens de bouw.

BIM4ALL optimaliseert processen van bouwprojecten, reduceert bouwfouten en brengt de bouwkosten omlaag. Dit doen zij op basis van de kennis en ervaring met de werkmethodiek BIM.

Studio RAP Is een architectonisch ontwerp en fabricagebedrijf. Ze leveren unieke en innovatieve architectonische ontwerpprojecten. Houd onze website evenementenhal.

Het programma wordt in aanloop naar de beurs verder aangevuld. De beurs Bouw Compleet wordt dit jaar alweer voor de twintigste maal georganiseerd.

Voldoende reden om de beurs een feestelijk tintje te geven. We gaan het nog niet helemaal onthullen, maar we kunnen wel alvast een klein tipje van de sluier geven.

Een mooie plek om te toasten op het succes van Bouw Compleet Hardenberg. Dit jaar reiken we een innovation en participation award uit. Gedurende de beurs wordt de exposant beoordeeld door een vakjury voor de participation awart.

De winnaars worden bekend gemaakt op de laatste beursdag De Innovation Award is een publieksprijs die uitgereikt wordt aan de exposant die op zijn stand het meest innovatieve en bijzondere product presenteert.

De Participation Award is voor de exposant die het meest uit zijn beursdeelname probeert te halen. Door goed voorbereid naar de beurs te komen, deel te nemen aan de uitnodigingsservice, een mooie stand te presenteren en proactief standpersoneel in te zetten, maakt de exposant kans op een award.

Vervolg deelnemers Den Braven Benelux B. Daar moet je als bedrijf in mee, want anders val je om. Bedrijven moeten dus slimme keuzes maken.

In het maakproces, waar we gebruik kunnen maken van robots, 3D-printers en sensoren, maar ook in de bedrijfsprocessen. Want hoe richt je de werkprocessen zo optimaal mogelijk in?

Hoe stuur je de geautomatiseerde werkstromen? Het is soms een hele zoektocht om de organisatie toekomstbestendig te maken.

Twee voorbeelden uit de bouwpraktijk. Baas B. Toen al zag de heer Baas dat er behoefte was. Inmiddels zijn ze leverancier van technische infrastructuur tussen bron en eindgebruiker.

Denk daarbij aan het aansluiten van elektriciteit, gas, water en data. Wij staan tussen de opdrachtgever en de klant in.

Reden om voor een vergaande automatisering te kiezen. Voor combiprocessen zoals het aansluiten van gas, water, elektriciteit en data in nieuwbouw woningen is het van belang om dit voor de klant met zo min mogelijk hinder uit te voeren.

Dit vormde een flinke uitdaging. Klanten moesten voorheen gebruik maken van meerdere websites om de aansluiting te wijzigen of om een.

En we wilden GOconnectIT blijven gebruiken om onze digitale schetsen en revisiewerk te maken. Het werd Microsoft Azure.

De aanvraagprocedure is ingewikkeld en er is geen inzicht in de voortgang. Wat voor ons van belang was om de doorlooptijd van de aanvragen te versnellen.

We wilden zo weinig mogelijk overdrachtsmomenten. Zeker als je met enorme aantallen aanvragen te maken hebt, is dat belangrijk.

We willen dag en nacht ondersteuning kunnen bieden, zowel op afstand als op locatie. De regiekamer daarin is BOSS.

Dit is een SharePoint-omgeving, waarin alle documenten, digitale schetsen en workflows voor aanvragen worden beheerd.

Daar worden alle aanvragen gecoördineerd. Met als doel een hogere klanttevredenheid. Er is echt sprake van een uniform meetbaar proces.

We zijn flexibel. De componenten die we eerder hebben gebruikt, zijn snel en gemakkelijk opnieuw toe te passen voor nieuwe koppelingen of overzichten.

Maar bovenal zijn we weer bij de tijd. Baas staat weer op de kaart. Heijmans beheert gebouwen als kantoren en ziekenhuizen.

Ze verzorgen het technisch beheer, electra, werktuigbouw en soms zelfs de exploitatie. We realiseerden ons dat mensen 43 procent van de tijd doorbrengen op het werk.

Die werkomgeving moet dan ook optimaal zijn. Toen ontstond het lumineuze idee om sensoren in prullenbakken te plaatsen. Maar het bleek een goede aanvullende match.

Kantoor en schoonmaken heeft zoveel raakvlakken. We hebben toen met elkaar de oplossing ontwikkeld onder de naam BeSense.

Real time data van de werkplekken wordt door verschillende sensoren uiteindelijk in de cloud verzameld. Via een online platform kunnen gebouwbeheerders precies.

De schroefinjectie machine is zo ontworpen dat deze op bijna de meest onmogelijke plaatsen kan opereren.

Marsdiep 6 MC Urk T info tennapel. De schoonmaker kan precies zien welke plekken niet, of juist extra goed schoongemaakt moeten worden bijhouden wat er gebeurt.

BeSense meet de temperatuur, luchtvochtigheid, lichtintensiteit, zuurstof CO2 en geluidsniveau dB in alle ruimtes. Daarnaast kan de schoonmaker via zijn app precies zien welke plekken niet of juist extra goed schoongemaakt moeten worden.

We weten dan of er mensen zitten. Als het bureau een kwartier vrij is, gaat het lichtje op de plattegrond op oranje.

Na een half uur op groen, en is de plek weer beschikbaar. We hebben de sensoren in eigen huis bedacht en met een partner samen ontwikkeld.

Het systeem functioneert onaf-. De keuze heeft ook met anonimisering te maken. We maken zo geen gebruik van een WiFi-netwerk, de privacy is hiermee gewaarborgd en het bedrijfsnetwerk raakt niet overbelast.

Treft de schoonmaker een vieze ruimte aan dan kan er direct een foto worden gemaakt. Deze melding worden dan doorgezet naar de beheerder. BeSense is een klein bedrijf binnen het grote Heijmans.

Dit omdat we minder afhankelijk willen zijn van het huidige klantportfolio en een bredere groep eindgebruikers willen bereiken. BeSense heeft al een aantal klanten binnengehaald, eerdaags wordt de duizendste sensor geplaatst.

Wie die klanten zijn? Bezoek onze vernieuwde website www. Verhuur van tekstwagens, actiewagens pijl, split, chivron , provinciewagens Verhuur van botsabsorbers incl.

Wij luisteren en kijken naar mensen in hun leefwereld en passen ons eeuwenoude en nuchtere verstand van bomen, struiken en planten toe om die leefwereld te verbeteren.

Verhuur van MRS-en en rainkarren complete set Verhuur van stalen en kunststof rijplaten Verhuur van tijdelijke bouwhekken Verhuur van tijdelijke verkeersgeleiding kunststof, rvs en betonnen barriers Mobilights en verlichtingsmasten voor bevestiging op een bak van een bots of bus.

Tijdelijke openbare verlichting incl. Ruim de helft van de Nederlanders checkt de betrouwbaarheid. Cijfers van Trustpilot laten de wereldwijde groei van het gebruik van online reviews zien.

Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 30 miljoen reviews geplaatst op Trustpilot en de reviews worden per maand zowel. Daarom ging ik online op zoek.

Ik keek daarbij niet alleen naar bedrijfswebsites, maar ook naar online reviews. Ik vind het belangrijk om te zien hoe vakmannen reageren op minder positieve reviews.

Het geeft een beeld over hoe ze eventuele problemen oplossen. Van waterkratje tot riothermie Hoe speel je als stad zo handig mogelijk in op het veranderende klimaat?

Allereerst moeten er in Hilversum zeshonderd kastanjebomen worden vervangen vanwege de kastanjeziekte. Verder kijkt de groene mediastad naar klimaatadaptieve maatregelen.

Van Vroonhoven geeft volmondig toe dat ze als wethouder gezegend is met de erfenis van Dudok. Als ingenieur en stadsarchitect heeft Dudok een grote stempel gedrukt op de bouw en infrastructuur van Hilversum.

Dat beperkte zich niet tot in iedere straat een andere boomsoort voor de diversiteit, maar kwam ook tot uiting in de stelselkeuze voor riolering, het ontwerp van zuiveringen, de aanleg en aankleding van regenwatervijvers en de bouw van rioolgemalen.

Het afvalwater en het regenwater van daken en straten worden in Hilversum door twee aparte stelsels afgevoerd. Richting de toekomst staat burgerparticipatie voorop in Hilversum.

De afgelopen jaren hebben we buurtbeleid opgezet, in overleg met de buurt. De inwoners bepalen hoe ze het eruit willen laten zien, maar ze moeten ons dan wel helpen met het onderhoud van parkjes en plantsoenen.

Je raakt in gesprek, je doet het samen. Ook al hebben we de zaken best op orde qua openbare inrichting, toch zijn we wel een beetje bang dat we de laatste trends missen.

Van bescheiden stad met veel groen naar grootstedelijke klimaatvraagstukken. We hebben te maken met meer wateroverlast en hevige buien.

Daarnaast vallen er doden door hittestress. Er zijn meer warme dagen en er is vaker een. Er vallen meer doden door hitte dan door terroristische aanvallen.

Ze ziet echter genoeg kansen voor klimaatadaptieve maatregelen. Hoe pakken we waterberging en infiltratie aan en zorgen we voor voldoende verkoeling?

Want waterberging is zoveel slimmer te maken. Je kunt regenwater opvangen op het. Natuurlijke systemen passen zich uitsluitend aan bij het actuele klimaat en de effecten daarvan; menselijke interventies kunnen aanpassingen in natuurlijke systemen faciliteren.

Aanleggen groene en energiedaken. Waterdoorlatende verharding. Waterkratjes onder de straat. Voorlichting voor watervriendelijke tuinen. Vergroening door geveltuinen.

Daarnaast is het inzetten van meer groen in de stad een probaat middel, vertelt Van den Bergh. Maak van de zwarte bitumen op het dak een dakakker.

Op een zwart dak kunnen temperaturen oplopen tot 85 graden, een groen dak heeft een maximum van 35 graden. Je kunt ook gevels vergroenen.

Groene gevels verkoelen, maar dempen bijvoorbeeld ook straatgeluid tot wel drie decibel. Over afval gesproken: in Rotterdam heb je Rotterzwam.

Zij verzamelen koffiedik en kweken hierop paddenstoelen. Dan blijkt koffiedik opeens een waarde te vertegenwoordigen, terwijl iedereen het als afval zag.

Prachtig toch? Er gaapt een enorme kloof tussen ambitie en uitvoering. Alleen al de vraag: wie neemt het initiatief? Ligt dat bij de gemeente, het waterschap, de bewoner, de ondernemer?

Maar dat is eigenlijk helemaal niet het probleem. Als je de stad klimaatadaptief wilt krijgen dan moet je samenwerken, weet Van den Bergh inmiddels.

Samenwerken is voor de gemeente dan ook een must. Ga de samenwerking met de waterschappen aan,. Spreek met ondernemers, aannemers en burgers. Als je bij mensen een pijn of passie kunt vinden dan zijn ze gemotiveerd om mee te doen.

Neem mensen mee in je verhaal. De overheid kan het niet alleen, maar moet wel randvoorwaarden stellen aan klimaat, energie en de inrichting.

Maak als gemeente de problemen inzichtelijk en neem klimaatadaptie in de beleidsstukken mee. Het hoeft ook allemaal niet meteen groots te zijn, begin bij wijze van spreken met waterpasserende stenen.

Het doel is om samen met de bewoners straten adaptief, aantrekkelijk en duurzaam in te richten met oog voor de eigenheid van de plek.

Bestel deze praktische, digitale StraaDkrant door een mail te sturen naar: floor burobergh. Het is zowel een visionair als een praktisch en inspirerend boek voor onderwijs en praktijk.

Zij vormen de ogen en oren van de wijk. Zij zijn de schakel tussen bewoners, ketenpartners, professionals en gemeente.

Voordeel: ze zijn toegankelijk. De gebiedsadviseurs hebben bewust een beperkt budget gekregen, waardoor samenwerken met andere afdelingen en partijen een must is.

Een totaalpakket voor het behoud van uw vastgoed. Wat ondergronds gebeurt blijft veelal onderbelicht en wordt zelfs tijdens het bouwproces vaak onderschat.

Het is onzichtbaar. Dat is vreemd, want de fundering is de basis van elk bouwwerk en vraagt al voor de aanvang van een project om bijzondere expertise.

Veel grondtechnisch goede gebieden, waar bouwwerken niet meteen wegzakken, zijn immers al bebouwd en in natuurgebieden is bebouwing niet altijd wenselijk.

Sommige aannemers die het funderingswerk. Bovendien gebruiken we allang niet meer alleen maar standaard heipalen. Er zijn ook geboorde palen en palen met omhulsels die we kunnen vullen.

Elk terrein vraagt zijn eigen techniek. Geen wonder dat de NVAF wil dat dit goed geregeld is. Aannemers besteden het funderen uit en willen graag een prijs afmaken voor het aantal te gebruiken palen.

De funderingsbedrijven moeten er vanuit kunnen gaan dat de hoofdopdrachtondernemer heeft onderzocht of dat veilig kan gebeuren en er bijvoorbeeld op die plek geen leidingen in de grond liggen.

Hetzelfde geldt als wij damwanden slaan. Vaak schrijft. Dat doen we, maar beperken wel onze aansprakelijkheid. Net zoals we geen verantwoording kunnen nemen voor eventuele schade aan de omgeving, zeker wanneer de opdrachtgever kiest voor goedkopere technieken die meer trillingen veroorzaken.

Bij investeringen in nieuwe machines kijken we of het mogelijk is het geluidsniveau te reduceren, bijvoorbeeld door geluiddempers te gebruiken, maar feit blijft dat er kracht voor nodig is om een paal de grond in te krijgen.

Ergens stopt de technische haalbaarheid. De bedoeling is de richtlijn te implementeren in regelgeving. Onze bedrijven bekijken altijd de laatste.

Er is veel aandacht voor de arbokant van bouwplaatsen, maar veel minder voor wat daar omheen gebeurt.

Wij kunnen niet bepalen of het verkeer erlangs door mag gaan of niet. Ook vervuilde grond is een heikele kwestie. De regelgeving daarover is helder en bepaalt dat tevoren voldoende onderzoek is verricht, zodat mensen veilig mogen en kunnen werken.

Nu bestaat over die regelgeving nog veel onbekendheid, ook bij opdrachtgevers, waardoor noodzakelijke maatregelen niet altijd zijn getroffen, wat bijvoorbeeld kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Het maken van algemene voorwaarden en richtlijnen behoort tot het pakket dat de belangenvereniging haar leden aanbiedt. Dat is nu nog niet het geval.

Onze standaard is over het algemeen hoger dan in andere landen. Ik zie de komende tijd alleen onderdelen voor machines of kunststoffen uit de printer rollen.

Staal van hoge kwaliteit en een zeer hoge smelttemperatuur zie ik er nog niet uit komen. Onze bedrijven zijn overigens voortdurend bezig met innoveren, al was het maar om het anders te doen dan de concurrent.

Als 3D er toch komt kun je het niet af met programmeurs en technici. De fundering moet altijd ter plekke de grond in worden gebracht.

Daar is nog een hele ontwikkeling voor nodig. Ik zie wel andere kunststoffen opkomen, bijvoorbeeld bij verankering, maar ook dat staat in de kinderschoenen.

Daar komt bij dat staal niet alleen makkelijk te verwerken is, maar tegelijk ook een lage milieubelasting heeft.

Sommige stalen elementen zijn steeds opnieuw te gebruiken, in dezelfde vorm of omgesmolten. Hoe dat zit met composiet moet nog blijken.

Uitgebreide prefabricage onder ideale omstandigheden is in de funderingssector nauwelijks mogelijk. Daar wrikt het in de arbeidsmarkt.

Dit najaar introduceren wij vanuit de branche een mbo-opleiding. In het kader daarvan zetten de bedrijven zelf regionale advertentiecampagnes op, die wij ondersteunen.

Wij stellen de advertenties op, regelen lezingen op scholen en open dagen. Ook wijzen ze erop dat in deze sector behoorlijke salarissen zijn te verdienen en het toekomstperspectief goed is.

Ook voor zij-instromers zijn er mogelijkheden. Zij kunnen bijvoorbeeld een cursus funderingsmedewerker volgen. Een stimulans is waarschijnlijk dat er altijd vraag is naar goed gekwalificeerde medewerkers en dat het tekort groeit naarmate de economie aantrekt.

Ten slotte ziet ook de toekomst van de NVAF zelf er goed uit. Daar kan nog wat bij, maar met zijn allen blijven we aan het werk om richtlijnen te maken en te toetsen aan de praktijk.

Er is nog genoeg te doen. Het voormalige vissersdorp aan de Zuiderzee Spakenburg - kende onlangs een wereldprimeur: de in gebruikname van de langste flexibele waterkering ter wereld rondom de oude botterhaven en de nieuwe haven.

Deze dreiging heeft geleid tot een uitgebreid systeem van waterkeringen. Ons land wordt beschermd door primaire waterkeringen, zoals dijken, duinen, dammen, sluizen en gemalen.

Dit systeem blijft echter kwetsbaar door onder meer de klimaatsverandering. Elke zes jaar in de toekomst 12 jaar toetst Rijkswaterstaat deze waterkeringen en controleert ze of de waterkeringen aan de wettelijke normen voldoen.

De rapportage van de meest recente derde toetsing is in opgesteld. In het nieuwe programma worden maatregelen getroffen aan ruim kilometer primaire waterkering dijken en meer dan waterkerende kunstwerken slui-.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP is daarmee het meest omvangrijke programma dat de komende jaren op watergebied wordt uitgevoerd, als onderdeel van het Deltaprogramma.

In het kader van dit HWBP wordt door waterschap Vallei en Veluwe 22 kilometer primaire waterkering langs de Eem en zuidelijke randmeren verbeterd.

Deze waterkering kent daar een hoogtetekort en voldoet op enkele locaties constructief niet. Wordt bij een zware noordwesterstorm het water in het.

Eemmeer opgestuwd, dan loopt het water in Spakenburg over de kades van de oude en de nieuwe haven. Dit betekent niet alleen wateroverlast voor Spakenburg, maar ook voor het achterland, zelfs tot aan Amersfoort toe.

Het waterschap Vallei en Veluwe organiseerde een aanbesteding voor een innovatieve waterkering op basis van een Best Value Procument BVP , oftewel prestatieinkoop.

Het uitgangspunt van de methodiek is, dat de inschrijvingen in de gunningsfase worden gewaardeerd volgens het principe dat de meeste waarde moet worden verkregen voor de laagste prijs.

De langste in de wereld. De jarige kunstenaar en uitvinder Johann van den Noort is de bedenker van de zelfsluitende waterkering.

Hij ontwierp het systeem in toen zijn woonplaats Kampen dreigde onder te lopen. Echter, niet op lange trajecten of in.

Voor Spakenburg zijn we erin geslaagd om een 17 jaar oud bewezen systeem door toetsing te loodsen voor toepassing in een primaire waterkering.

Een van de grootste uitdagingen van het project was — los van alle constructieve berekeningen - het uitwerken van een toetsingsmethodiek voor een dergelijk systeem.

Daarom hebben we de samenwerking opgezocht met de specialisten van het Waterschap Vallei en Veluwe en Deltares. Samen hebben wij een methodiek ontwikkeld die zelfs kansen biedt voor andere kunstwerken in een primaire waterkering.

Veel toeristen komen hierop af. Zouden we kiezen voor een vaste waterkering, dan gaat de gehele uitstraling van het centrum verloren.

Dat wilde de gemeente niet. Nederland kent meerdere flexibele waterkeringen, denk aan de stormvloedkeringen.

Het waterschap stelde als voorwaarde zelf te kunnen bepalen op welk moment de kering te sluiten. De kering ligt, zoals eerder verteld, middenin het centrum.

Is de situatie aanvaardbaar, pas dan draait het waterschap de afsluiters open en kan het systeem zijn werk gaan doen.

Als het waterpeil stijgt en het waterschap de afsluiter opent, drijft de wand vanuit het bassin omhoog. Dat gebeurt omdat er dan water in verschillende buizen onder de kade loopt.

Deze raken vol en het water stuwt de wand automatisch omhoog, tot 80 cm. Op het laatste moment stuit de kering op een sluitblok.

De aandrijving wordt gerealiseerd door stijgend water. Als het waterpeil in de haven afneemt, loopt het water vanzelf weer uit de buizen en gaat de damwand naar beneden en komt het op straatniveau te liggen.

Voor toevallige voorbijgangers valt de kering alleen op omdat in het deksel van de waterkering het Spakenburgse volkslied is gegraveerd.

Yalibims is een kwaliteit materiaal, met een laag volumegewicht voor diverse civiele toepassingen. Loonbedrijf van Meurs v.

Omloop 8 HX Dinteloord Tel. Straalservice Gielis Telefoon: info gielis-straalservice. Een van de bouwtechnische uitdagingen binnen het project was de beschikbare inbouwruimte voor het bassin, vervolgt Bart Boksebeld.

In dit project moesten we rekening houden met een bestaande kade van ruim zeven meter, waarvan na inbouw van de waterkering een rijweg van zes meter breedte moest overblijven.

Normaliter wil je de activatiepunten realiseren tussen de kade en de kering. Daar was hier geen ruimte voor. We hebben het ontwerp zo aangepast, dat de activatiepunten zich nu tussen het systeem bevinden.

Het is daardoor onderhevig aan ontzetting. En dat is juist niet wat je wilt met een kering zoals wij deze nu gerealiseerd hebben.

Dus wat voor fundering kies je? In ieder geval ook een fundering die trillingsvrij is, daar we in een oude stadskern werken, en eentje die met klein materiaal aan te brengen is.

Maar toen we er, ter plaatse van de kraanopstelplaats, een berekening op los lieten, bleek dat deze geen bovenbelasting meer kon hebben.

Vervanging was noodzakelijk en dus zouden we met grote damwandmachines middenin het centrum aan de gang moeten gaan.

Dat wilden we niet. We vonden een andere oplossing. We fundeerden een kraanopstelplaats direct achter de damwand tot in de vaste grond.

Hierop hebben wij een zware gewapende betonplaat gestort die zich nu onder het straatwerk bevindt. De bovenbelasting op de damwand is hiermee gereduceerd tot nul, waardoor de damwand kon worden behouden.

De kering werd op 10 april jl. Maar morgen is ook mogelijk. Let wel, het betreft hier - zoals eerder aangegeven - een primaire waterkering.

Loopt het water over de dijk, dan wordt een gigantisch gebied ingesloten door water. Dat risico willen we niet lopen.

Vergelijk het met een brandweerauto. Deze bouw je ook niet pas als een brand uitbreekt. Dit betekent het einde van de laatste scheepshelling die de werf nog in bedrijf had voor de bouw van jachten tot 50 meter.

De Vries en haar partner Van Lent zien een toenemende vraag naar grotere jachten. Dat is door de jaren heen verschoven naar ruim tachtig meter. In het najaar van heeft Koninklijke De Vries Scheepsbouw toestemming gekregen voor de bouw van het droogdok op de plaats van de helling.

Er was geen tijd te verliezen, de orderportefeuille is gevuld en de productie moet doorgaan. Ze doen al jaren kleinere klussen voor ons zoals verhardingen en waterkeringen.

Dit was geen gewone klus waarbij de helling en de hal gesloopt moesten worden. We hadden een duidelijke voorwaarde: de loods moest intact blijven.

De jarenlange samenwerking gaf ons alle vertrouwen om deze bijzondere klus gezamenlijk aan te willen pakken. Dit vormde een mooie uitdaging.

Wij zijn goed in de grens van land en water, dus dit was een droomklus voor ons. Tussentijds zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd.

Zo is net voor de bouw de lengte van het nieuwe dok bijgesteld en tijdens de bouw zelfs ook de breedte. De afstemming met elkaar was perfect, we hebben deze wijzigingen dan ook vlot kunnen doorvoeren.

En dat zonder onnodig papierwerk. We zien dat weleens anders. Dit was echt een verademing. Om dit project in het korte tijdsbestek uit te kunnen voeren, heeft Van Schie een aantal partijen aan het team toegevoegd.

Voor het tekenwerk is architecten- en ingenieursbureau H. De werkzaamheden begonnen op 2 januari en er werd gelijk flink gas gegeven.

Direct daarna schroefden we aan de achterkant de rails al los. Tien minuten na het vertrek van het jacht startten we met de sloop van de achtergevel.

In de dagen daarna zijn we de funderingen gaan slopen en hebben we de trekankers losgekoppeld. Er zijn damwanden gezet en heipalen geslagen.

Er is buiten een kuip gezet om het beton en de heipalen van de oude helling weg te kunnen halen en af te voeren.

Van Schie heeft de grond afgevoerd naar haar eigen grondbank. We hebben vervolgens de vloeren erin gestort en afgewerkt.

Vanwege de tijdsdruk gold een strakke discipline en een uitgekiende planning. We hadden waar mogelijk een treintje. Zo waren we.

In startte Han de Vries op 38 jarige leeftijd een scheepswerfje in het dorp van Aalsmeer aan de brede sloot die Kerkwetering werd genoemd.

Niemand kon op dat moment vermoeden dat hij hiermee de grondlegger was van een scheepswerf van wereldformaat. Koninklijke De Vries Scheepsbouw bouwt luxe, zeegaande jachten onder de merknaam Feadship.

Wat ruim 55 jaar geleden voor Van Schie is gestart met een praam en een tractor, is uitgegroeid tot een aansprekende onderneming op het gebied van funderings- en waterwerken met meer dan medewerkers.

Het Mijdrechtse bedrijf herbergt vandaag de dag een breed scala aan disciplines waaronder funderingstechnieken en waterwerken, maar ook kraanverhuur, transport, milieuactiviteiten, geluidsschermen en pontonverhuur.

Ontzorgen, een hands-on mentaliteit en een uiterst flexibele instelling zijn belangrijke kernwaarden van Van Schie.

De werf in Aalsmeer is opgericht in en herbergt indrukwekkende faciliteiten, nu met drie droogdokken. In is De Vries Scheepsbouw Makkum geopend. Door de gunstige ligging aan het IJsselmeer biedt de werf de infrastructuur voor de bouw en transport van grote jachten.

Het droogdok van ruim meter is continu gevuld voor de afbouw van exclusieve custom built jachten. Daarnaast worden in Makkum refits van Feadships uitgevoerd.

Als er met machines werd gewerkt, liepen er vijf man rond, maar bij het afwerken waren dat er zeker twintig.

Bij dit project hebben we met elkaar gekeken naar hoe we de. Als hoofdaannemer heeft Van Schie het bouwteam geleid en het project georganiseerd en uitgevoerd en konden de mensen van De Vries zich concentreren op hun eigen taken.

Vrijdag 23 juni was de dag waarop het allemaal samenkwam. De deadline is gehaald, maar het was een close call. Ze heeft plaats gemaakt voor een eerder in die week bij Scheepswerf Slob te water gelaten casco.

Door de helling te transformeren naar een nieuw droogdok kan de werf er nu jachten tot een lengte van 75 meter afbouwen.

Wij verzorgen zowel landschapsinrichting als stadsmeubilair Voor o. Op een gegeven moment kies je ervoor om een handeling anders te doen dan je hebt geleerd.

Het gaat fout. Heel vervelend allemaal, je moet dealen met de gevolgen. Anders is het wanneer je de juiste handeling niet weet.

Dan is het misgaan een leermoment. Een fout is pas een fout wanneer je hetzelfde steeds opnieuw verkeerd doet. Terwijl je de juiste handeling wel weet.

Zo gaat er heel wat fout in de bouw- en installatiebranche. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het aanbestedingsspook.

Ook vanuit de opdrachtgeverszijde. Je zou haast zeggen: zo langzamerhand moeten aanbieder en afnemer wel van elkaar geleerd hebben.

Het aanbestedingsspook blijft aanwezig. Alsof deze is verankerd in de bouwcultuur. Rammelende bestekken. Achterhaalde voorgeschreven technieken.

Onrealistische budgetramingen. Te veel partijen die gevraagd worden een aanbieding te maken. Wat gaat er fout? In het kielzog van het aanbesteden drijft: kwaliteit.

De Nederlandse bouw cultuur kenmerkt zich onder andere in de jacht naar de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs. Zeker als het om installatietechniek gaat.

Afgegeven door zogenaamd objectief handelende ketenpartijen. De opdrachtgever wenst goud, wordt geholpen naar zilver en ervaart brons. Van fouten leer je.

Dat geldt blijkbaar niet in deze sectoren. Tribute bv, uw leverancier van biologisch afbreekbare geotextielen voor groene oever- talud en waterwerken.

Voor informatie over deze producten:. Urban Climate Architects laat met een voorbeeldproject zien hoe je een ontwikkeling helemaal circulair maakt.

In kwam het voormalig schoolgebouw De Molshoop in Delft op de markt. Het bureau kocht het pand en nam zich voor het gebouw circulair te ontwikkelen tot veertien appartementen voor jong professionals en Phd studenten en ook de verhuur en exploitatie in eigen beheer te houden.

Met de uitkomsten van een behoeftenonderzoek is de vertaling gemaakt naar een circulair model. De huurprijs vormde uiteraard de basis, maar er zijn ook flexibele abonnementen toegevoegd.

Zo gaan de huurders betalen naar wat ze verbruiken op het gebied van elektriciteit, water en afval. Dit wordt vertaald naar een CO2footprint.

Op bouwkundig niveau is er op verschillende niveaus gekeken om tot een circulair ontwerp te komen. Het ontwerp maakt gebruik van het bestaande casco.

De houten dakbalken en dakpannen die vrij komen worden opnieuw ingezet. Door middel van Urban Mining worden de bestaande betonnen vloer en de houten puien uit het gebouw gehaald en beschikbaar gesteld voor een ander project.

Nieuwe materialen komen vanuit beschikbare materialen. Kit, PUR of lijm is uit den boze. De dubbele huid fungeert als klimaatbuffer.

Verwarmen en warm tapwater zijn all-electric en door warmteterugwinning op diverse niveaus ventilatie, verwarming, douche is weinig energie nodig.

In de dubbele huid zorgt groen voor opname van fijnstof en heeft een koelende werking. Moswanden in de centrale ruimtes en leemstuc in de woningen zorgen voor vochtregulering in het gebouw.

Interessant is dat deze maatregelen grotendeels te realiseren zijn door slim te ontwerpen, duurzame alternatieven te kiezen of maatregelen te koppelen waardoor ze meerwaarde bieden en zich terugverdienen bijvoorbeeld de tweede huid als klimaatbuffer, vochtregulator en buitenruimte.

Dit is de technologie achter de bitcoin. Mensen kunnen hierbij online geld overmaken zonder tussenkomst van de bank.

Maar Blockchain is meer dan dat. De techniek is decentraal en open source. De informatie van de blockchain is versleuteld in meerdere computers.

Hiermee voorkom je fraude, corruptie en piraterij en worden de kosten van papieren processen teruggedrongen. Blockchain kan worden gebruikt voor transacties zoals bij Bitcoin, maar ook voor online handtekeningen of online stemmen.

Maar blockchain gaat verder. Stel dat Uber, de selfdriving. De partijen die bij het CIC zijn aangesloten kunnen snel en eenvoudig huurcontracten afsluiten.

Een volgende stap betreft het monitoren van de huurbetalingen. Bij een brede toepassing in de vastgoedsector zijn transacties in kortere tijd en tegen fors lagere transactiekosten te realiseren.

De mogelijkheden zijn ongekend. Blockchain gaat een enorme impact hebben op onze economie, handel en de overheid, is de verwachting. Meedoen is dus het devies.

Om te vast te stellen welke. Het advies van Pomp en Hartog is om nu eerst een rijksbreed multidisciplinair blockchain team in te richten.

Het nut van een moerasdak Een vlindertuin, een bollenveld, fruitbomen en rotspartijen met wat sedum naast een mooie vijverpartij al dan niet met vissen, het zijn allemaal bekende toepassingsmogelijkheden in onze tuinen en tegenwoordig ook min of meer geaccepteerde ontwerpen binnen de intensieve daktuinsector.

Op het dak wordt inmiddels van vele kanten aangedrongen om multifunctionele systemen te ontwerpen waarbij een deel waterberging of waterbuffering gecombineerd wordt met een deel dakbegroeiing waarbij een verbetering van de stedelijke biodiversiteit kan ontstaan.

Dit leidt ertoe dat architecten en landschapsarchitecten in het bijzonder ontwerpen afleveren waar extremiteiten niet worden geschuwd.

Wat dacht u van een moerasdak? In is het eerste deel gerealiseerd, het vervolg de komende jaren. Op het huidige dak van de parkeergarage met appartementencomplex, gerealiseerd in , is een moerasdak aangebracht.

Je zal het vooraf als nieuwe bewoner te horen krijgen! Wie wil dat nu in de nabijheid van zijn woning of balkon?

Immobile had er hierna van moeten maken, maar de spits mikte over. Die missers kwamen Lazio duur te staan, want Juventus draaide de score in het laatste kwartier volledig om.

Wat een leuke wedstrijd was dit, met een schuin oog naar zitten kijken tijdens Real. Maar nog belangrijker: Wat een spannende competitie zoals het jaarlijks is in de Serie A.

Ben benieuwd wie er met de titel vandoor gaat! Helaas is de titel al aan het begin van het seizoen bepaald, dat vinden Serie A volgers ook jammer.

Dit jaar is het wel extreem, maar vorig jaar verwachtte iedereen dat Napoli de titel zou winnen maar hebben ze het zelf verspeeld.

Iedereen hoopte dat Napoli zou winnen na al die jaren Juventus, maar de echte kenners wisten dat Juventus altijd topfavoriet is ook vorig seizoen.

Is nog meer een eenmanscompetitie dan de Ligue 1, die heeft Monaco tenminste 2 jaar terug als kampioen gehad.

Misschien zelfs nog Montpellier sinds de laatste keer dat Juventus niet heeft gewonnen. Cancelo in mijn ogen de beste aanvallende rechtsback.

Wat een geweldenaar is dat. Hij verandert de wedstrijd in zn eentje gewoon. Voor mij de motm, veroorzaakt een pen en scoort de belangrijke Can heeft zich goed herpakt na zn eigen goal.

Diep triest Juventus. Ze waren helemaal nergens, totaal 2 schoten ofzo op doel. En idd je kon er op wachten.. En Milan kreeg hem niet vorige week tegen Juventus.

Was wel een lichte strafschop ja, zeg ik ook niks van. Maar gewoon het feit dat ze hem daadwerkelijk altijd krijgen op zo n momenten, stoort me.

Juve moest eerder al een penal krijgen voor een handsbal. Maarja scheidsrechters zijn in t algemeen wel. Ga weg man, juventus kreeg in de eerste helft 2 penalties niet.

En jah moest hij cancelo maar niet zo gaan trekken. Maar al die haters gaan weer over zulke dingen beginnen, omdat hun teams punten laten liggen.

Zou het toeval zijn.. Ook grappig om te zien hoe snel de Juve supporters hier op hun teentjes getrapt zijn. Het was gewoon een strafschop l, dus logisch plus het feit dat mensen altijd andere dingen erbij moeten halen.

Dat is gewoon oprecht heel jammer maar goed. Je zou blij moeten zijn voor je eigen team dat Juve wint. Maar misschien ben je meer anti Juve dan pro Milan.

Je reactie zou moeten zijn: onterechte overwinning van Juve maar wat heerlijk voor mijn club. We gaan voor die CL plaats! Heb oprecht medelijden met Lazio.

Zij hebben vandaag Juve 80 minuten lang overklast en verdiende om te winnen. Erg sneu dat ze letterlijk een goede counter tegen krijgen en dan ook nog die oerdomme actie van Lulic waarmee hij een penalty veroorzaakt.

Waarom staan rasvoetballers als Bernardeschi en Cancelo er niet altijd in? Die hebben meer techniek en voetbalgogme in hun grote teen dan ons hele middenveld.

Emre Can, wat een teleurstelling is hij zeg. Zijn eigen doelpunt is tekenend voor het seizoen wat hij bij ons doorbrengt. Telkens de slechtste speler op het veld, vandaag ook weer twee grote kansen voor Lazio veroorzaakt en een eigen goal.

Meest onverdiende en slechtste pot van het seizoen. Desalniettemin blij met de drie punten, met name bedankt aan Cancelo.

In de CL moet het echt beter anders worden we gewoon vierkant uitgelachen. Zou zo graag eens aan Allegri willen vragen wat hij nou verwacht van zijn middenveld en wat de taakverdeling moet zijn.

Bernardeshi is niet constant wisselt goede momenten af met hele slechte. Maar ik zou m sowieso boven costa starten. Trouwens wel raar dat matuidi werd ge wisselt en niet can.

Je zag can al lopen naar de kant want hij dacht ook dat ie werd gewisseld, maar vond wel dat hij zich goed heeft herpakt. Gaf nog een uitstekende steekbal op cancelo aan t eind.

Can meteen verkopen nu het nog kan, desnoods voor 5 euro en een bord Spaghetti Bolognaise. Wat een prutser. Geen grootse wedstrijd van Juve.

Compliment naar Lazio dat echt wel een mooie pot op de mat legde en Juve bij vlagen weg speelde. Lekkere wedstrijd om te kijken. Dat Juve aan het langste eind trekt mag geen verrassing zijn.

Dat Juventus heeft gewonnen was echt weer geluk, ze hebben echt maar een paar schoten op doel en toch weer die late overwinning, ik vond het niet helemaal terecht, maar het was wel een leuke wedstijd.

Ronaldo matig vandaag, deelde mee in de malaise. Sowieso de laatste weken minder nadrukkelijk in het spel betrokken als de eerste paar maanden.

Hala Juve. Hebben het echt totaal niet verdient. Gelukkig dan toch nog de 3 punten. Ik ben van mening dat je die Can nu al terug kunt sturen vind echt totaal niks aan deze kerel.

Roelvink De Kroon Groenlo 8 1. Het is Beste Spielothek in Baiernrain finden digitaal proces, waarbij de productie vanuit het ontwerp wordt aangestuurd. Andere gemeenten zien meer heil in chemische bestrijdingsmiddelen. Piet Ouwerkerk Leusderkwartier 6 0. Groot assortiment biljartkeusen accessoires.

0 thoughts on “LГ¤ngstes TenniГџpiel

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *